Piura: policías son atacados durante intervención de productos de contrabando

Personal policial logró decomisar contrabando pese a agresión.