Niegan préstamo a alcalde de la provincia Padre Abad