Gobernador de Ucayali rescindirá contrato si detecta irregularidades